ill titleGrafwerken: algemene informatie
Ieder mens is uniek, zo kan ook elk grafmonument uniek zijn, het kan een eigen stijl weerspiegelen.
Bij de totstandkoming van een grafmonument spelen meerdere elementen een belangrijke rol. Belangrijk is dat in alle rust een keuze gemaakt wordt. Bij uw keuze kunt u zich laten leiden door een persoonlijke voorkeur. Wat is voor u als nabestaande belangrijk en was voor de overledenen belangrijk of een combinatie van beide. Er wordt heel veel standaard- en speciaalgrafwerk aangeboden in de reguliere handel, in zowel steen als brons. Soms niet of net niet voldoende om het speciale, het unieke te benadrukken.
Om tot het meest optimale te komen zou u een ontwerp kunnen laten maken waarbij op al uw wensen wordt ingegaan. Typische "eigen" dierbare voorwerpen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Heel vaak kunnen ook eigen ideeen verwezenlijkt worden in brons. Persoonlijke voorwerpen met vaak emotionele waarde kunnen op het graf geplaatst worden maar zijn erg kwetsbaar. Deze voorwerpen kunnen exact gekopieerd worden in brons en zullen het grafmonument de sfeer en de emotionele waarde geven die u wenst.
U kunt hierbij denken aan knuffels, werkattributen, kleding, emblemen, familiewapens, kortom typisch eigen herinneringen. Bij het kopieren blijft het origineel bewaard.
Alle ontwerpen worden eerst in was of klei geboetseerd en kunnen als u dat wenst eerst ter beoordeling worden besproken om uw wensen zo optimaal mogelijk te realiseren.


Copyright © 2011 Jan te Kulve