ill titleLinks
Rondom Rouw
Rondom Rouw ontwikkelt producten op het gebied van rouwverwerking.
Kunstkring Ruurlo
Sinds de jaren negentig is de KunstKring Ruurlo actief op meerdere gebieden. Het grote Kasteeltuinconcert vervult daarin een belangrijke plaats. Daarnaast zijn de kleine concerten een populair onderdeel van het jaarprogramma en organiseren wij vele cursussen op creatief gebied.
Ook aan het organiseren van exposities wordt door de KKR veel aandacht besteed. Deze exposities worden gehouden voor (Ruurlose) kunstenaars om hen te helpen en te stimuleren hun werk aan het publiek te laten zien.
Barticamp
Deze manifestatie vindt plaats in het tweede weekend van september op camping ’t Klumpke in Neede.
Op Barticamp kunnen kunstenaars elkaar en hun publiek ontmoeten, inspireren en ontroeren. Alle kunstvormen krijgen er de aandacht. Er is plaats voor beeldende kunst, voor muziek, dans, theater en mime, voor circusacts, straattheater, vertellen, dichten, enz.
Ook kunstgerelateerde instellingen en bedrijven zijn welkom op Barticamp. Zo kunnen kunstopleidingen, lijstenmakers, galeries en leveranciers van kunstenaarsbenodigdheden zich presenteren aan een breed publiek.
Activiteiten vinden plaats in de buitenlucht, rond een grote vijver of door bomen omzoomde plekken. Voor kunstenaars, die dit willen is er de mogelijkheid in tenten te exposeren.
Tijdens de manifestatie staan de voorzieningen van camping, zoals de bar, het cafetaria en het sanitair ter beschikking van deelnemers en publiek.
Kunstkring BArt
Kunstkring BArt is een vereniging in de gemeente Berkelland opgericht in 2005. De leden van deze vereniging zijn allemaal beoefenaars van een beeldende kunsttechniek. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar opleiding, stadium of niveau. Uit praktische overwegingen kent de vereniging twee afdelingen. Een A- en B-lidmaatschap gebaseerd op de aard van de activiteiten. De activiteiten van de A-leden zijn gericht op opleiding(cursussen, workshops), ontwikkeling en ontspannen bezig zijn met creatieve uitingen (recreatieve kunst bedrijven). De activiteiten van de B-leden zijn vooral gericht op het naar buiten treden. Kenmerkend voor deze groep is, dat men een scholing heeft, hetzij professioneel of bij andere kunstenaars , ervaring heeft, geregeld nieuw,origineel en eigen werk maakt en geheel of gedeeltelijk zijn inkomen hieruit moet genereren. Aanmelding als lid is mogelijk als men woont in de gemeente Berkelland of aangrenzende gemeenten, actief een beeldende kunsttechniek beoefent en volwassen is. Wordt men als lid geaccepteerd, dan is men automatisch A-lid. Bij het bestuur kan men zich melden voor het B-lidmaatschap.


Copyright © 2011 Jan te Kulve